Біографічні методи

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Personality and Gender"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ06.04

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна належить до дисциплін вільного вибору студентів в межах освітньої програми «Соціологія» на здобуття освітнього ступеня: бакалавр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», вибірковий блок «Соціологія особистості та тендеру». Біографічні методи є класичними методами, що використовуються віддавна соціологами у дослідженнях З базовою. якісною методологією. Водночас у сучасному світі, наскрізно наповненому індивідуальними історіями (ведення журналів, блогів, власних сторінок у соцмережах, дописів у форматі смартмобів та б.ін.) вони можуть вдосконалюватись методично та набувати нової актуальності. Потужним є і їхній евристичний потенціал у царині тендерних досліджені, та досліджень особистостей. Оскільки у біографічному тексті, автобіографії, біографічному (наративному) інтерв’ю та деяких інших біографічних формах яскраво проявляються індивідуальні (особистісні) ідентичності. Курс спрямований па опанування, поглиблення та доповнення знань щодо біографічних методів, вироблення практичних вмінь застосування даних методів у емпіричних дослідженнях.

Language of instruction

Ukrainian