Біографічний метод в гендерних дослідженнях

Освітня програма

Г

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВК5.2

degree_level

магістр

Program of Study

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Біографічний метод є класичним методом, що використовується віддавна соціологами у дослідженнях з базовою якісною методологією. Водночас у сучасному світі, наскрізно наповненому індивідуальними історіями (ведення журналів, блогів, власних сторінок у соцмережах та б.ін.) він може вдосконалюватись методично та набувати нової актуальності. Потужним є і його евристичний потенціал у царині гендерних досліджень. Оскільки у біографічному тексті, автобіографії, біографічному (наративному) інтерв’ю та деяких інших біографічних формах яскраво проявляються гендерні ідентичності. Курс спрямований на поглиблення та доповнення знань щодо біографічного методу (саме у гендерних дослідженнях), вироблення практичних вмінь застосування даного методу в емпіричних дослідженнях гендерної проблематики.

Language of instruction

Ukrainian