Біографічний метод в гендерних дослідженнях

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК5.2

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Біографічний метод є класичним методом, що використовується віддавна соціологами у дослідженнях з базовою якісною методологією. Водночас у сучасному світі, наскрізно наповненому індивідуальними історіями (ведення журналів, блогів, власних сторінок у соцмережах та б.ін.) він може вдосконалюватись методично та набувати нової актуальності. Потужним є і його евристичний потенціал у царині гендерних досліджень. Оскільки у біографічному тексті, автобіографії, біографічному (наративному) інтерв’ю та деяких інших біографічних формах яскраво проявляються гендерні ідентичності. Курс спрямований на поглиблення та доповнення знань щодо біографічного методу (саме у гендерних дослідженнях), вироблення практичних вмінь застосування даного методу в емпіричних дослідженнях гендерної проблематики.

Language of instruction

Ukrainian