Бізнес-планування

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК8.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Вивчаються теоретичні та прикладні аспекти розробки бізнес-планів Аналізується методичний інструментарій розробки маркетингового, виробничого, організаційного та фінансового обґрунтування доцільності реалізації підприємницьких проектів. Розглядаються такі основні теми: технологія розробки бізнес-плану; сучасні методики розробки бізнес-плану; аналіз беззбитковості проекту; планування обсягів та оцінка ефективності інвестицій; маркетингова програма бізнес- плану; моделювання грошових потоків при розробці проекту.

Language of instruction

Ukrainian