Бренд-менеджмент

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Management and Marketing"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ3.5

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна входить до переліку вибіркового блоку «Соціологія менеджменту та маркетингу»; спрямована на формування знань щодо бренд-менеджменту як комплексного підходу до процесів створення, управління та оцінки ефективності брендів, спрямованих на збільшення їхньої цінності для споживачів; у зміст дисципліни також входить ознайомлення з моделями і методиками сучасного брендингу, способами аналізу бренду як різновиду комунікаційних практик.

Language of instruction

Ukrainian