Бренд-менеджмент

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Соціологія менеджменту та маркетингу"

Семестр

5

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріалиcode

ВБ3.5

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна входить до переліку вибіркового блоку «Соціологія менеджменту та маркетингу»; спрямована на формування знань щодо бренд-менеджменту як комплексного підходу до процесів створення, управління та оцінки ефективності брендів, спрямованих на збільшення їхньої цінності для споживачів; у зміст дисципліни також входить ознайомлення з моделями і методиками сучасного брендингу, способами аналізу бренду як різновиду комунікаційних практик.

Language of instruction

Ukrainian