Challenges to Current Sociology and Global Development (Виклики сучасній соціології та глобальний розвиток)

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

CC16

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Зміст курсу фокусується навколо ключових викликів сучасної соціології (мультипарадигмальність та виклики "методологічного націоналізму", кількісної та якісної методологій), з одного боку, і, з іншого боку, відкритий для обговорення найважливіших актуальних питань соціологічних міжнародних порівняльних досліджень, глобалізації та проблем глобального розвитку. Робота зосереджена на аналізі та обговоренні останніх публікацій у англомовних соціологічних рецензованих журналах з метою включення магістрантів в найбільш актуальний порядок денний академічних дебатів на основі останніх результатів досліджень. Формат роботи - колоквіум, який поєднує в собі дискусію, лекції, практичні завдання, є адекватним студентам магістра. Викладання та навчання англійською мовою для посилення професійної мовної спроможності магістрів, збагачення їх професійного академічного словника в соціологічній термінології, розвиток академічних навичок написання тез доповідей, навичок підготовки та проведення презентацій.

Language of instruction

English