Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток)

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2021

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

4 [uk:field:field_semester:#allowed_values:4]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Робоча навчальна програма англійською [uk:field:field_programengl:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]

code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ВК7.2

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

магістр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:магістр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Гендерні студії [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Гендерні студії]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2021

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

5.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

вибіркова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Іспит [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Зміст курсу фокусується навколо ключових викликів сучасної соціології (мультипарадигмальність та виклики ''методологічного націоналізму", кількісної та якісної методологій), з одного боку, і, з іншого боку, відкритий для обговорення найважливіших актуальних питань соціологічних міжнародних порівняльних досліджень, глобалізації та проблем глобального розвитку. Робота зосереджена на аналізі та обговоренні останніх публікацій у англомовних соціологічних рецензованих журналах з метою включення магістрантів в найбільш актуальний порядок денний академічних дебатів на основі останніх результатів досліджень. Формат роботи - колоквіум, який поєднує в собі дискусію, лекції, практичні завдання, є адекватним студентам магістра. Викладання та навчання англійською мовою для посилення професійної мовної спроможності магістрів, збагачення їх професійного академічного словника в соціологічній термінології, розвиток академічних навичок написання тез доповідей, навичок підготовки та проведення презентацій.

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

English