Challenges to Sociology and Global Development (Виклики соціології та глобальний розвиток)

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

ВК7.2

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Зміст курсу фокусується навколо ключових викликів сучасної соціології (мультипарадигмальність та виклики ''методологічного націоналізму", кількісної та якісної методологій), з одного боку, і, з іншого боку, відкритий для обговорення найважливіших актуальних питань соціологічних міжнародних порівняльних досліджень, глобалізації та проблем глобального розвитку. Робота зосереджена на аналізі та обговоренні останніх публікацій у англомовних соціологічних рецензованих журналах з метою включення магістрантів в найбільш актуальний порядок денний академічних дебатів на основі останніх результатів досліджень. Формат роботи - колоквіум, який поєднує в собі дискусію, лекції, практичні завдання, є адекватним студентам магістра. Викладання та навчання англійською мовою для посилення професійної мовної спроможності магістрів, збагачення їх професійного академічного словника в соціологічній термінології, розвиток академічних навичок написання тез доповідей, навичок підготовки та проведення презентацій.

Language of instruction

English