Contemporary Societies, Globalization, and Development (Сучасні суспільства, глобалізація і розвиток)

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

С [uk:field:field_op:#allowed_values:С]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2021

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

3 [uk:field:field_semester:#allowed_values:3]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]

code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ВД2.02

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

магістр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:магістр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціологія [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціологія]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2021

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

4.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

вибіркова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Залік [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Pass-exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

В ХІХ–ХХІ століттях розвиток став одним із головних завдань, яке ставили перед собою уряди, громадянські рухи, політичні сили. Однак що ж означає «розвиток» і як можливо його виміряти? Хто може і хто повинен його реалізовувати? Дисципліна «Сучасні суспільства, глобалізація та розвиток» пропонує широкий і контекстуалізований огляд еволюції дискурсу розвитку та розмаїття сучасних підходів до нього. Студенти ознайомляться із стратегіями розвитку, які висуваються та реалізуються різними суспільними силами сучасності, розходженнями та протистояннями між ними, а також навчаться аналізувати виклики та можливості, які створює для різних стратегій розвитку глобалізація.

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

English