Current Issues in Social Sciences (Актуальні проблеми в соціальних науках)

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2021

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ОК15

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Зміст дисципліни фокусується навколо дослідницьких інтересів студентів, з одного боку, і, з іншого боку, відкритий для обговорення найважливіших актуальних питань соціологічних міжнародних порівняльних досліджень. Робота зосереджена на аналізі та обговорені останніх публікацій у англомовних соціологічних рецензованих журналах з метою включення магістрантів в найбільш актуальний порядок денний академічних дебатів на основі останніх результатів досліджень, які стимулюють прогресивні зміни у сучасних соціальних науках . Формат роботи - колоквіум, який поєднує в собі дискусію, лекції, практичні завдання. Викладання та навчання англійською мовою сприяє посиленню професійної мовної спроможності магістрів, збагаченню їх професійного академічного словника в соціологічній термінології, а також розвитку академічних навичок написання тез доповідей, навичок участі у дискусіях та підготовки презентацій.

Language of instruction

English