Current Issues in Social Sciences (Актуальні проблеми в соціальних науках)

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК15

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Зміст дисципліни фокусується навколо дослідницьких інтересів студентів, з одного боку, і, з іншого боку, відкритий для обговорення найважливіших актуальних питань соціологічних міжнародних порівняльних досліджень. Робота зосереджена на аналізі та обговорені останніх публікацій у англомовних соціологічних рецензованих журналах з метою включення магістрантів в найбільш актуальний порядок денний академічних дебатів на основі останніх результатів досліджень, які стимулюють прогресивні зміни у сучасних соціальних науках . Формат роботи - колоквіум, який поєднує в собі дискусію, лекції, практичні завдання. Викладання та навчання англійською мовою сприяє посиленню професійної мовної спроможності магістрів, збагаченню їх професійного академічного словника в соціологічній термінології, а також розвитку академічних навичок написання тез доповідей, навичок участі у дискусіях та підготовки презентацій.

Language of instruction

English