Дослідницькі парадигми у соціології

Освітня програма

MPASR

Рік навчального плану

2022

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали[uk:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ОК02

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Прикладна соціологія

Course developed in

2022

ECTS credits

7.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна “Дослідницькі парадигми в соціальних науках” є однією із основних у підготовці магістрів-соціологів. Предметом дисципліни виступає методологічна та концептуальна специфіка дослідницьких парадигм в соціології. В ході вивчення дисципліни студенти зможуть розкрити понятійний апарат і методологічну специфіку дослідницьких парадигм; визначити пізнавальний потенціал дослідницьких парадигм в у мовах сучасної дослідницької практики.

Language of instruction

Ukrainian