Дослідницькі парадигми в соціальних науках

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.07

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Дослідницькі парадигми в соціальних науках» є дисципліною вільного вибору студента за напрямом кафедри «Методи емпіричних соціологічних досліджень». Дисципліна систематизує та поглиблює знання та вміння, які студенти здобули під час попереднього вивчення комплексу дисциплін, що були присвячені соціологічним теоріям, історії соціології, методології та методам соціологічного дослідження. Студенти повинні навчитись використовувати пізнавальний потенціал сучасних соціологічних теорій і основних дослідницьких парадигм в соціальних науках при проведенні емпіричного дослідження в соціології. Опанування дисципліни допоможе студентам обґрунтувати концептуальний підхід і обрати оптимальні методи соціологічного дослідження при підготовці власної магістерської кваліфікаційної роботи.

Language of instruction

Ukrainian