Дослідницькі парадигми в соціальних науках

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК01

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна “Дослідницькі парадигми в соціальних науках” є однією із основних у підготовці магістрів-соціологів. Предметом дисципліни виступає методологічна та концептуальна специфіка дослідницьких парадигм в соціології. В ході вивчення дисципліни студенти зможуть розкрити понятійний апарат і методологічну специфіку дослідницьких парадигм; визначити пізнавальний потенціал дослідницьких парадигм в у мовах сучасної дослідницької практики.

Language of instruction

Ukrainian