Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар)

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.04

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

2.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна передбачає на підставі теоретичних і методологічних засад соціологічного аналізу як сучасного інструменту дослідження складних соціальних об’єктів, явищ і процесів, опанування методами, методиками, процедурами і технологіями соціологічного аналізу у перебігу підготовки та проведення соціологічних проектів. Програма дисципліни складається з однієї частини, в межах якої відбудеться занурення студентів до сучасного наукового дискурсу, пов’язаного з предметом дисципліни через фокусування уваги на окремих актуальних наукових завдань в полі масових комунікацій та способів їх розв’язання.

Language of instruction

Ukrainian