Дослідницькі технології в соціології масової комунікації (магістерський дослідницький семінар)

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ2.04

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

2.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна передбачає на підставі теоретичних і методологічних засад соціологічного аналізу як сучасного інструменту дослідження складних соціальних об’єктів, явищ і процесів, опанування методами, методиками, процедурами і технологіями соціологічного аналізу у перебігу підготовки та проведення соціологічних проектів. Програма дисципліни складається з однієї частини, в межах якої відбудеться занурення студентів до сучасного наукового дискурсу, пов’язаного з предметом дисципліни через фокусування уваги на окремих актуальних наукових завдань в полі масових комунікацій та способів їх розв’язання.

Language of instruction

Ukrainian