Дослідницькі технології в соціології соціально-культурної сфери (магістерський дослідницький семінар)

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2017

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

МС: Cоціологія соціально-культурної сфери

Курс

6

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)