Дизайн дослідження

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

master-degree-academic-program-sociology/curriculum

code

ОК02

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дослідницький дизайн є ключовим елементом планування та проведення емпіричного соціологічного дослідження. Курс спрямований на систематизацію та поглиблення знань та вмінь студентів з підготовки та оцінювання проектів емпіричних соціологічних досліджень, що дозволить їм успішно планувати та контролювати дослідницький процес і отримувати обґрунтований науковий висновок. Опанування дисципліни дозволить студентам сформувати цілісну картину соціологічних методів у відповідності до наявних типів дизайну наукового дослідження та підвищить їхню загальну дослідницьку компетентність.

Language of instruction

Ukrainian