Дизайн дослідження

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

Відомості про навчальну дисципліну

code

ОК04

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дослідницький дизайн є ключовим елементом планування та проведення емпіричного соціологічного дослідження. Курс спрямований на систематизацію та поглиблення знань та вмінь студентів з підготовки та оцінювання проектів емпіричних соціологічних досліджень, що дозволить їм успішно планувати та контролювати дослідницький процес і отримувати обґрунтований науковий висновок. Опанування дисципліни дозволить студентам сформувати цілісну картину соціологічних методів у відповідності до наявних типів дизайну наукового дослідження та підвищить їхню загальну дослідницьку компетентність.

Language of instruction

Ukrainian