Економіка

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ8.4

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Предметом вивчення навчальної дисципліни є базові економічні закони та форми організації економічної діяльності, економічні відносини людей, що об’єктивно виникають між ними у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг у суспільстві, моделі поведінки економічних суб’єктів, проблеми оптимізації виробництва в умовах обмеженості ресурсів.

Language of instruction

Ukrainian