Електоральна соціологія

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Politics"

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ07.03

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна сприяє формуванню вмінь і навичок роботи з соціологічною інформацією яка розкриває електоральну поведінку громадян. Передбачається набуття вмінь працювати з сучасною дослідницькою літературою, критично опрацьовувати першоджерела, розвиток навичок соціологічного аналізу електоральних досліджень.

Language of instruction

Ukrainian