Електоральна соціологія

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies in Politics and Mass Communication"

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.07

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна сприяє формуванню вмінь і навичок роботи з соціологічною інформацією яка розкриває електоральну поведінку громадян. Передбачається набуття вмінь працювати з сучасною дослідницькою літературою, критично опрацьовувати першоджерела, розвиток навичок соціологічного аналізу електоральних досліджень.

Language of instruction

Ukrainian