Електоральна соціологія

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies in Politics and Mass Communication"

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.11

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Language of instruction

Ukrainian