Еристика. Теорія і практика аргументації

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ10.3

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна сприяє розвитку у студентів навичок необхідних для професійної діяльності сучасної освіченої людини, а саме ефективної технології комунікації, що є безумовним свідченням комунікативної компетентності сьогоднішнього студента й завтрашнього спеціаліста, і враховує сучасні наукові досягнення в осмисленні основних закономірностей притаманних процесу ведення Суперечки. Особлива увага приділяється культурі ведення суперечки, навичкам ведення конструктивного діалогу.

Language of instruction

Ukrainian