Етносоціологія та соціологія релігії

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК34

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Етносоціологія та соціологія релігії» спрямована на ознайомлення студентів з етнічними та релігійними процесами і явищами у сучасному суспільстві; особлива увага приділяється аналізу проблем розвитку та взаємодії етносів, формування етнічної самосвідомості, міжкультурної компліментарності, а також проблем, сучасного стану релігії та релігійності в Україні. Отримані знання у подальшому можуть бути використані як для теоретичних, так і прикладних досліджень реального стану мовної ситуації, толерантності, етнічної ідентичності та етнізації в сучасному українському суспільстві, критичного осмислення сучасних релігійних процесів в Україні, що забезпечуватиме поглиблення знань щодо етнічних та релігійних процесів сьогодення, їх здатності забезпечувати консолідацію суспільства.

Language of instruction

Ukrainian