Етика та естетика

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ6.3

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна знайомить студентів із основами етико-естетичної проблематики, що є важливими складовими процесу формування особистісних якостей людини, світоглядних засад гуманістичного світогляду сучасної молоді. Визначається предмет, завдання, теоретичні основи, методологія, основні напрямки та проблематика класичних і сучасних досліджень етики та естетики. Розглядаються історико-теоретичні процеси формування етики й естетики як філософських наук, актуальні проблеми сучасного функціонування обох сфер наукового пізнання. Особлива увага зосереджується на тих питаннях сучасних морально-етичних та естетичних проблемах, що залишаються відкритими для дискусій.

Language of instruction

Ukrainian