European Studies (Європейські студії)

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

ВК5.3

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Соціальні моделі європейських суспільств, особливості нерівностей у порівняльному контексті, конфлікти чи консолідація на основі цінностей, ідентичностей, та їх специфіка в європейському соціальному просторі дають студентству можливість опанування фокусом соціального контексту європейських суспільств на основі результатів соціологічних досліджень. Відмінності, особливості та спільні характеристики західної, південної, північної та центрально-східної є у фокусі аналізу за даними порівняльних соціологічних досліджень Європи. Вміння порівняльного аналізу соціологічних та статистичних даних щодо сучасних соціальних процесів в Європі забезпечується творчими аналітичними завданнями, завданнями на критичне мислення, індивідуальну та групову роботу протягом семестру.

Language of instruction

English