Феміністична критика класичної соціальної теорії

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК04

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Предметом вивчення навчальної дисципліни є критичний аналіз концепцій та поглядів представників та представниць класичної соціальної теорії, що вплинули на розвиток феміністичної теорії, епістемології та методології.

Language of instruction

Ukrainian