Феміністична критика класичної соціальної теорії

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2020

Семестр

1

Додаткові матеріали

code

CC16

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Предметом вивчення навчальної дисципліни є критичний аналіз концепцій та поглядів представників та представниць класичної соціальної теорії, що вплинули на розвиток феміністичної теорії, епістемології та методології.

Language of instruction

Ukrainian