Феноменологія міського простору

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД3.03

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна “Феноменологія міського простору” є вибірковою дисципліною з переліку 3 дисциплін за вибором магістрів-соціологів. Предметом дисципліни виступає методологічна та концептуальна специфіка феноменологічної традиції в соціальних науках та визначення перспектив і можливостей її застосування в соціологічних дослідженнях міського простору. В ході вивчення дисципліни студенти зможуть розкрити понятійний апарат і методологічну специфіку феноменологічного підходу; визначити його пізнавальний потенціал та застосовувати в дослідницькій практиці міського простору.

Language of instruction

Ukrainian