Філософія

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК06

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Філософія» належить до переліку обов’язкових дисциплін ЗВО та викладається у I семестрі бакалаврату. Навчальна дисципліна знайомить студентів із філософською думкою, у її історичному розвитку і наявному стані та в системно-теоретичному вигляді, як з фундаментальним способом культурної рефлексії та осягнення засад буття, пізнання і людської діяльності, забезпечення автономії розуму, відкриття можливостей мислення та інтелектуального пошуку, самовизначення людини.

Language of instruction

Ukrainian