Філософія

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2018

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК4

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Філософія» належить до переліку обов’язкових дисциплін ЗВО та викладається у І семестрі бакалаврату. Навчальна дисципліна знайомить студентів із філософською думкою, у її історичному розвитку і наявному стані та в системно-теоретичному вигляді, як з фундаментальним способом культурної рефлексії га осягнення засад буття, пізнання і людської діяльності, забезпечення автономії розуму, відкриття можливостей мислення та інтелектуального пошуку, самовизначення людини для подальшого застосування у сфері соціальних технологій.

Language of instruction

Ukrainian