Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ1.5

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна є вибірковою. (Вибірковий блок І. "Прикладні соціологічні дослідження") і розкриває теоретико-методопогічні основи та пізнавальні можливості фокусованих групових інтерв'ю в соціологічних дослідженнях, навчає адекватно використовувати методи фокус-груп, аналізувати їхні результати, а також робити релевантні висновки.

Language of instruction

Ukrainian