Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВС12.09

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні» є дисципліною вибору з переліку' (Перелік № 3) у фаховій підготовці студентів за освітньою програмою “Соціологія”: Вона розкриває теоретико-методологічні основи та пізнавальні можливості фокусованих групових інтерв’ю в соціологічних дослідженнях, навчає адекватно використовувати методи фокус-груп, аналізувати їхні результати, а також робити релевантні висновки.

Language of instruction

Ukrainian