Фокус-групові інтерв’ю в соціологічному дослідженні

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ7.03

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці студентів за освітньою програмою «Соціальні технології» (Вибір з переліку. Перелік 5.) і розкриває теоретико-методологічні основи та пізнавальні можливості фокусованих групових інтерв’ю в соціологічних дослідженнях, навчає адекватно використовувати методи фокус-груп, аналізувати їхні результати, а також робити релевантні висновки.

Language of instruction

Ukrainian