Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

[en:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВК8.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні» Є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці студентів за освітньою програмою «Соціальне забезпечення управлінських процесів» (Вибір з переліку. Перелік 6.) і розкриває теорстико-методологічні основи та пізнавальні можливості фокусованих групових інтерв’ю в соціологічних дослідженнях, навчає адекватно використовувати методи фокус-груп, аналізувати їхні результати, а також робити релевантні висновки.

Language of instruction

Ukrainian