Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК8.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Фокус-групові інтерв'ю в соціологічному дослідженні» Є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці студентів за освітньою програмою «Соціальне забезпечення управлінських процесів» (Вибір з переліку. Перелік 6.) і розкриває теорстико-методологічні основи та пізнавальні можливості фокусованих групових інтерв’ю в соціологічних дослідженнях, навчає адекватно використовувати методи фокус-груп, аналізувати їхні результати, а також робити релевантні висновки.

Language of instruction

Ukrainian