Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК2.1

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліну фокусовано на особливостях та наслідках трансформації гендерного порядку на прикладі інституту сім'ї в сучасній Україні. Його теоретико- методичні основи перебувають в рамках гендерного, соціокультурного аналізу та феміністських теорій. Зокрема, на курсі будуть розглянуті: проблематика шлюбу, дитинства та батьківства в родинах, сучасні порядки піклування та турботи в родинах та поза ними, впливи соціальної структури на батьківство та материнство в сучасній Україні, дискурси та практики материнства та батьківства в сучасній Україні, громадянський активізм батьків в Україні. Дисципліна є вибірковою з Переліку 2.

Language of instruction

English