Гендер і сім'я: батьківство та піклування в Україні

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

EC1.03

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна є вибірковою з Переліку 1. Дисципліну фокусовано на особливостях та наслідках трансформації гендерного порядку на прикладі інституту сім'ї в сучасній Україні. Його теоретико-методичні основи перебувають в рамках гендерного, соціокультурного аналізу та феміністських теорій. Зокрема, на курсі будуть розглянуті: проблематика шлюбу, дитинства та батьківства в родинах, сучасні порядки піклування та турботи в родинах та поза ними, впливи соціальної структури на батьківство та материнство в сучасній Україні, дискурси та практики материнства та батьківства в сучасній Україні, громадянський активізм батьків в Україні.

Language of instruction

Ukrainian