Гендер, тілесність та сексуальність

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК07

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна спрямована на ознайомлення студентства з понятійно-категоріальним апаратом та основними тематичними напрямками досліджень сексуальності та тілесності в соціогуманітарних науках, гендерній та феміністичній теорії.

Language of instruction

Ukrainian