Гендер, тілесність та сексуальність

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК15

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна спрямована на ознайомлення студентства з понятійно-категоріальним апаратом та основними тематичними напрямками досліджень сексуальності та тілесності в соціогуманітарних науках, гендерній та феміністичній теорії.

Language of instruction

Ukrainian