Гендер, вік, клас, нація: інтерсекційний аналіз

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК12

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна представляє актуальні питання інтерсекційного аналізу, а також теоретичного та практичного соціологічного дослідження аскриптивних факторів соціальної стратифікації: статі, віку, нації, а також взаємного їх впливу на структурування нерівностей у суспільстві. Курс починається з аналізу феміністичних критик на класичному соціологічному дослідженні стратифікації та нерівності, формуванні розуміння сучасних схем розробки та вимірів соціального статусу. Методологічні основи розробляються в рамках досліджень соціальної стратифікації та феміністичної критики, завершуються аналізом класу, статі, віку та нації (раси) у дослідженнях соціальної структури в США та Європі. Одним з основних фокусів є критичне мислення про основні підходи аналізу класів, опрацювання знань з основних питань в соціологічному підході до вивчення гендеру, віку, класу та нації, робота над зв'язками між теорією, методологією і практичні питання для дослідження; специфіка демографічної ситуації в європейських суспільствах та Україні.

Language of instruction

Ukrainian