Гендерна експертиза та гендерний аудит

Освітня програма

MPASR

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали[uk:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВК1.2

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Прикладна соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Курс представляє актуальні проблеми теоретичного осмислення та практичної реалізації тендерної експертизи та аудиту Подає основні питання та теми, які критично піднімаються і розробляються в рамках тендерного, соціолінгвістичного, соціокультурного аналізу, соціологічних, демографічних, постколоніальних та феміністських теорій та методів. Дозволяє виробити гендерно-чутливий підхід до соціальної реальності та стратегічне мислення. Знайомить з досвідом проведення тендерної експертизи та аудиту в законодавчій діяльності, освітній сфері, рекламі та реалізації державної політики.

Language of instruction

Ukrainian