Гендерна експертиза та гендерний аудит (English)

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК3.1

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Курс представляє актуальні проблеми теоретичного осмислення та практичної реалізації гендерної експертизи та аудиту. Подає основні питання та теми, які критично піднімаються і розробляються в рамках гендерного, соціолінгвістичного, соціокультурного аналізу, соціологічних, демографічних, постколоніальних та феміністських теорій та методів. Дозволяє виробити гендерночутливий підхід до соціальної реальності та стратегічне мислення. Знайомить з досвідом проведення гендерної експертизи та аудиту в законодавчій діяльності, освітній сфері, рекламі та реалізації державної політики.

Language of instruction

English