Гендерна експертиза та гендерний аудит (Gender Expertise and Gender Audit)

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК16

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Курс представляє актуальні проблеми теоретичного осмислення та практичної реалізації тендерної експертизи та аудиту. Подає основні питання та теми, які критично піднімаються і розробляються в рамках тендерного, соціолінгвістичного, соціокультурного аналізу, соціологічних, демографічних, постколоніальних та феміністських теорій та методів. Дозволяє виробити тендерно-чутливий підхід до соціальної реальності та стратегічне мислення. Знайомить з досвідом проведення тендерної експертизи та аудиту в законодавчій діяльності, освітній сфері, рекламі та реалізації державної політики.

Language of instruction

English