Гендерна соціолінгвістика

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

2

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК18

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

5.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Курс представляє актуальні проблеми теоретичного та практичного соціолінгвістичного дослідження гендеру. Подає основні питання та теми, які критично піднімаються і розробляються в рамках гендерного, соціолінгвістичного, соціокультурного аналізу, постколоніальних та феміністських теорій та методів. Розпочинається з переосмислення гендерного порядку трансльованого за допомогою мовних стратегій: відтворення патріархату через мову; андроцентризм української та інших мов; сексизм як явище мови; види дискримінаційного письма та принципи недискримінаційної мови (особливо гендерно-нейтральна, не гендерна або інклюзивна мова).

Language of instruction

Ukrainian