Гендерні дослідження

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ5.6

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Гендерні дослідження» відноситься до блоку дисциплін вільного вибору студента «Соціальна аналітика». Соціальні трансформації, що характеризують сучасне українське суспільство, інтеграція України в європейське співтовариство та освітній простір, окрім іншого, вимагають вміння об’єктивно та неупереджено здійснювати соціологічний аналіз з урахуванням гендерного компоненту. Тож дисципліна «Гендерні дослідження» спрямована на засвоєння студентами сучасних теорій гендеру, можливостей і особливостей гендерних досліджені» у виявленні ключових соціальних проблем в різних сферах життєдіяльності соціуму.

Language of instruction

Ukrainian