Гендерні дослідження

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Personality and Gender"

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ06.01

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до блоку вибіркових дисциплін «Соціологія особистості та тендеру»; вона спрямована на формування у студентства знання про тендерні дослідження як новий тип міждисциплінарного гуманітарного знання та застосування тендерної методології у соціальних науках.

Language of instruction

Ukrainian