Гендерні дослідження в економічній сфері

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies of the Economic Sphere: Management and Marketing"

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.05

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Гендерні дослідження в економічній сфері» відноситься до дисциплін вільного вибору студента блоку "Соціальні технології економічної сфери: менеджмент та маркетинг". Вона спрямована на формування у студентства знання про гендерні дослідження як особливий тип міждисциплінарного гуманітарного знання та застосування тендерної методології у дослідженнях економічної сфери.

Language of instruction

Ukrainian