Гендерні відносини в сучасному суспільстві

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ11.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Гендерні відносини в сучасному суспільстві» є дисципліною вільного вибору студентів, вона спрямована на ознайомлення з понятійно-категоріальним апаратом гендерної теорії, основними тематичними напрямками тендерних досліджень в соціогуманітарних науках, розвиток навичок тендерного аналізу соціальних інститутів та процесів.

Language of instruction

Ukrainian