Гендерний аналіз мас-медіа

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2021

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ЕК5.1

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

дисципліна відноситься до вибіркових дисциплін із Переліку 5 і зорієнтована на підготовку фахівців і фахівчинь, які цікавляться проблемами гендерного дослідження соціуму, знаходження гендерного балансу в українських мас-медіа, аналізу жіночої преси та впливу жіночого руху та феміністичної критики на формування різноманіття дискурсів у мас медіа та суспільстві. Формат роботи – колоквіум, який поєднує в собі дискусію, лекції, практичні завдання, є адекватним студентам магістратури. Викладання та навчання українською та англійською мовою для посилення професійної мовної спроможності магістрів, збагачення їх професійного академічного словника в медійної термінології, розвиток навичок написання матеріалів, підготовки та проведення презентацій.

Language of instruction

English