Гендерний аналіз масмедіа

Освітня програма

MPASR

Рік навчального плану

2022

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали[uk:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВК1.3

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Прикладна соціологія

Course developed in

2022

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до вибіркових дисциплін із Переліку 5 і зорієнтована на підготовку фахівців і фахівчинь, які цікавляться проблемами тендерного дослідження соціуму, знаходження тендерного балансу в українських мас-медіа, аналізу жіночої преси та впливу жіночого руху та феміністичної критики на формування різноманіття дискурсів у мас медіа та суспільстві. Формат роботи - колоквіум, який поєднує в собі дискусію, лекції, практичні завдання, є адекватним студентам магістратури. Викладання та навчання українською та англійською мовою для посилення професійної мовної спроможності магістрів, збагачення їх професійного академічного словника в медійної термінології, розвиток навичок написання матеріалів, підготовки та проведення презентацій.

Language of instruction

Ukrainian