Гендерована освіта

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

EC1.05

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2021

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до дисциплін вибору студента блоку з Переліку 1. Дисципліна дає студент(к)ам базові знання про сучасний стан гендерних відносин та гендерного порядку у сфері освіти в Україні. Зокрема, студент(к)и будуть розглядати такі теми як: теоретичні підходи до аналізу гендерованого характеру освіти, гендерований зміст освіти, гендероване освітнє середовище та комунікація, гендерна нерівність у доступі до освіти, гендерні стереотипи та сегрегація в освіті, гендерний мейнстримінг в освіті, антидискримінаційна експертиза освітнього контенту, феміністська та гендерно чутлива педагогіка тощо. Вони дізнаються про роль фемінізму в створенні рівного доступу жінок і чоловіки до освіти, законодавче регулювання гендерної рівності в освіті, а також вивчатимуть основи феміністської педагогіки. Дисципліна базується на поєднанні лекцій та практичних занять. Основною діяльністю на практичних заняттях є дискусії, презентації, групова робота, а також самостійне проведення студент(к)ами антидискримінаційної експертизи шкільних підручників.

Language of instruction

English