Гендерована освіта (English)

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

ВК4.1

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Курс дає студент(к)ам базові знання про сучасний стан гендерних відносин та гендерного порядку у сфері освіти (дошкільної, шкільної, вищої) в Україні. Зокрема, студент(к)и будуть розглядати такі теми як: теоретичні підходи до аналізу гендерованого характеру освіти, гендерований зміст освіти, гендероване освітнє середовище та комунікація, гендерна нерівність у доступі до освіти, гендерні стереотипи та сегрегація в освіті, гендерний мейнстримінг в освіті, антидискримінаційна експертиза освітнього контенту, феміністська та гендерно чутлива педагогіка тощо. Вони дізнаються про роль фемінізму в створенні рівного доступу жінок і чоловіки до освіти, законодавче регулювання гендерної рівності в освіті, а також вивчатимуть основи феміністської педагогіки. Курс базується на поєднанні лекцій та практичних занять. Основною діяльністю на практичних заняттях є дискусії, презентації, групова робота, а також самостійне проведення студент(к)ами антидискримінаційної експертизи шкільних підручників.

Language of instruction

English