Гендерований життєвий шлях та життєвий успіх (English)

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

ВК4.2

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна дає студент(к)ам базові знання про історію та сучасний стан гендерних відносин та гендерного порядку протягом життєвого шляху та гендерними особливостями життєвого успіху в Україні та інших країнах. Дисципліна вводить студентство у тематику та стратегії досліджень життєвого успіху в сучасних суспільствах на основі порівняльного аналізу соціокультурних контекстів, за допомогою методів активного навчання опановуються сучасні методи соціологічного аналізу та досліджень життєвого успіху в різних типах суспільного порядку (модерного - американського, західноєвропейського, радянського; та перехідного — пострадянського, постмодерного), у різних професійних середовищах скрізь призму гендерного та особистісного виміру (вікового та поколінського).

Language of instruction

English